Betonové čistírny odpadních vod - ČOV 

Betonové čistírny odpadních vod - ČOV 

Dodáváme a instalujeme čistírny odpadních vod (ČOV) v betonovém provedení. Pro Vaši ČOV zajistíme hydrogeologické posouzení včetně projektu.

Proč zvolit betonové ČOV od nás?

 • certifikované ČOV
 • garance kvality a záruky
 • odborné poradenství a pomoc při návrhu instalace

 

Plastová ČOV od nás  ...  ČOV pro Vás bez starostí! 

Plastové ČOV nabízíme i jako kompletní dodávku, s vyřízením všech náležitostí, včetně dopravy a montáže:

 

 • návrh vhodného typu ČOV a umístění na pozemku
 • zajištění podkladů pro řízení na Stavebním úřadě
 • vyřízení stavebního povolení na Stavebním úřadě
 • doprava ČOV, doprava stavebních strojů, doprava materiálu
 • montáž ČOV - uložení do stavební jámy, montáž , připojení tlakových hadic, elektromagnetického ventilu a kompresoru
 • uvedení do provozu - zprovoznění, „oživení“, seřízení, vysvětlení obsluhy a údržby dle provozního řádu
 • předání veškerých dokladů k ČOV požadované zákony ČR
 • potvrzený Předávací protokol se zárukou

ČOV D5 B - s odvodem přečištěné vody do vodoteče

ČOV D5 - VS B - s odvodem přečištěné vody do vsaku

 

 • betonové provedení
 • vyznačují se spolehlivostí a malými nároky na obsluhu
 • dopravní zatížení tř. D400kN dle ČSN EN124
 • Správná volba v případě požadavku na vysokou odolnost proti zemnímu tlaku. Vyznačuje se robustní a pevnou konstrukcí ze železobetonu.
 • Ideální řešení pro instalaci v příjezdových cestách, parkovištích nebo místech s vysokou hladinou podzemní vody.
 • Velmi snadná instalace.

Technologie - jak čistírna funguje

Čistírna odpadních vod Ekona je biologická čistírna s kontinuálním průtokem pracující na principu směšovací aktivace s gravitační separací aktivovaného kalu od vyčištěné vody v dosazovací nádrži.

 • Čistírna odpadních vod se skládá z aktivační nádrže, vyrovnávacího objemu a dosazovací nádrže.
 • Splaškové odpadní vody vstupují do čistírny přes přítokové potrubí do přítokového objektu a vtékají do aktivační nádrže. Hydraulické špičky na přítoku u čistírny jsou pohlcovány vyrovnávacím objemem. Vyrovnávání hydraulických špiček značným způsobem zvyšuje účinnost a efektivitu jemnobublinného provzdušňování.
 • V aktivační nádrži je odpadní voda biologicky čištěna a provzdušňována jemnobublinným provzdušňováním.
 • Poté voda přechází z aktivační nádrže do dosazovací nádrže, kde se gravitačně oddělí vyčištěná voda a aktivovaný kal.
 • Vyčištěná voda je odsud odčerpávána mamutkou na vyčištěnou vodu do odtoku čistírny, nebo přetéká přes přepad odtokového objektu do odtokového potrubí.
 • Aktivovaný kal se usazuje na dně dosazovací nádrže, odkud je sediment mamutkou přečerpáván zpět do aktivační nádrže jako vratný kal. K přečerpávání vyčištěné vody a vratného kalu se v úpravnách používají mamutová čerpadla. Tento typ čerpadel je téměř bezúdržbový a odolný proti ucpání.
 • Průtok čerpadel je lehce nastavitelný pomocí škrticích ventilů, i pro velmi malé průtoky.

Jedinou elektrickou součástí zařízení je dmychadlo dodávající vzduch pro aerační elementy v aktivační nádrži a pro chod mamutových čerpadel.

Technické údaje

Ekona D5 B a D5 - VS B

Počet EO

2 - 6

Hydraulické zatížení (m3/den)

0.55

Látkové zatížení BSK (kg/den)

10

Průměr D [mm] 1500
Výška H [mm]

2365

Hmotnost [kg] 3550
Elektrické připojení [V/Hz] 230 / 50
Příkon [kW]

0,06

Vstupy do ČOV jsou zakryty typovými šachtovými poklopy BeGu, které jsou součástí artiklu. Výšková nastavitelnost lze provést pomocí betonových vyrovnávacích kroužků a skruží, dle DIN 4034 -1.

EKOCIS

Čistírna odpadních vod S4 - S35

Osvědčená čistírna odpadních vod určená zejména pro rodinné domy, vhodná také pro bytové jednotky.

Popis zařízení:

 • ČOV je tvořena válcovou vodotěsnou plastovou nádobou s technologickou vestavbou.
 • Jímku tvoří dno, plášť a samostatné odnímatelné zastropení zelené, případně hnědé barvy.
 • Výška nádoby je individuální ke každé realizaci s ohledem na hloubku přítokové kanalizace od úrovně terénu.
 • Plášť nádoby je vyztužen masivním žebrováním, které společně s vnitřní vestavbou zajištuje mimořádnou tuhost celé konstrukce.
 • Pohon ČOV zajištuje membránové vzduchové dmychadlo s nízkou spotřebou, napojené na elektromagnet. ventil , který pravidelně dosedací prostor zbavuje přebytečného kalu.
 • Dmychadlo lze umístit ve sklepě, garáži, apod. nebo v plastovém podzemním kontejneru, který je součástí dodávky ČOV.
 • Dmychadlo je s ČOV spojeno plastovou chráničkou DN50 pro 2 ks vzduchové hadice 1/2“. Vzdálenost umístění dmychadla od ČOV je max. 10 m.

Účel použití:

 • Čistírna odpadních vod (ČOV) je zařízení, které zajistí vyčištění odpadních splaškových vod na takovou kvalitu, že je možné tyto vyčištěné odpadní vody vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace, vsakovat do podloží, popř. je možné vodu akumulovat v další nádrží a následně využít na zálivku.
 • Konkrétní způsob likvidace odpadních vod navrhuje projektant a schvaluje místní vodohospodářský úřad.
 • ČOV je podzemní objekt umístěný v blízkosti objektu v travnaté ploše. Splaškové vody jsou do ČOV přiváděny gravitační splaškovou kanalizací.
 • Modely ČOV EK-S jsou určeny pro rodinné domy, rekreační zařízení a jiné zdroje znečištění.

Technické parametry čističky odpadních vod EKOCIS

Typ

S4

S8

S12

S16

S25

S35

Počet připoj. obyvatel (EO)

1-5

3-8

8-12

12-16

16-25

25-35

Denní přínos znečištění kg BSK5

0,06-0,25

0,18-0,48

0,48-0,78

0,78-1,04

0,96-1,62

1,5-2,1

Denní průtok vody (m3)

0,2-0,6

0,6-1,2

1,2-1,8

1,8-2,4

2,4-3,8

3,8-5,3

Účinnost čištění (%)

92-97

92-97

92-97

92-97

92-97

92-97

Napájecí napětí (V)

230

230

230

230

230

230

Štítkový příkon (kW/den)

0,9

0,9

1

2,61

3,38

4,39

Vnitřní průměr (D) mm

1300

1300

1550

1900

2200

2450

Výška (H) mm

1500

1500

1600

1600

1600

2000

Tl. stěny nádrže (TS) mm

5

5

5

5

8

8

Tloušťka dna (TD) mm

8

8

8

8

8

8

Tl. příček (TP) mm

8

8

8

15

15

15

Dávkovací filtr 

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Elektrický ventil 

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Průměr odtoku (Dv) mm

100

100

100

100

100

150

Průměr přítoku (Dp) mm

125

125

125

150

150

150

Prům. spoj. potrubí (Ds) mm

100

100

100

100

100

150

Provzduš. elementy mm

500

750

1000

1500

2500

3500

Výztuhy vnitř. tl.=15mm

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Výztuhy vněj. tl.=15mm

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Materiál 

POLYPROPYLEN

Máte-li jakýkoliv dotaz k betonovým čistírnám odpadních vod, budeme rádi když nám zavoláte nebo pošlete Váš dotaz e-mailem.

Chcete vědět více o betonových a plastových čistírnách odpadních vod?

 

Do zprávy prosím uvádějte místo realizace a předpokládaný objem.

Napište nám!

Image​​

Betonové jímky, septiky a žumpy Plzeň s.r.o.
: 29162432

Sídlo společnosti:
Betonové jímky, septiky a žumpy Plzeň s.r.o.
U Ježíška 2710/5 326 00 Plzeň 

Adresa provozovny:
Pod Dálnicí 1361
332 02 Starý Plzenec

Otevírací doba
Pondělí - Pátek: 
6.30 - 15.00 hod
Sobota, Neděle: zavřeno

Pište - volejte
jimkyplzen@gmail.com
tel.: 733 127 177 

Najdete nás i na:   Image     Image       Image

 

Naši partneři:           ProfiFitness EVA

                                      Image

                              ubytování v Portugalsku

                             Image      Image