Betonové jímky, nádrže na dešťovou vodu, žumpy, septiky a ČOV z Plzně a legislativa vrtaných studní vč. zajišťování stavebního povolení

 

 

 • Naše firma Betonové jímky, septiky a žumpy Plzeň s.r.o. vám nainstaluje betonové jímky, septiky, žumpy a nádrže na dešťovou vodu tradičního českého výrobce spol. EKOMONT a DK Prefa.
 • Pro rodinné domy  firma Betonové jímky, septiky a žumpy s.r.o. nabízí betonové čistírny odpadních vod Ekona Liberec s.r.o. a plastové čistírny odpadních vod Ekocis s.r.o.
 • V případě Vašeho zájmu  lze realizovat " dodávku jímky na vodu nebo čistírny odpadních vod ", tj. poradenství s návrhem, výběr vhodného typu, rozměrů a umístění, dopravu jímky nebo ČOV až k Vám, do připravené stavební jámy. 
 • Dále vám zajistíme projekt pro vrtanou studnu a čistírnu odpadních vod vč. nezbytného hydrogeologického posouzení, kompletní stavební povolení se vším co je k tomu třeba, veškeré poradenství týkající se hydrogeologických poměrů na vašem pozemku. Spolupracujeme se zkušenými hydrogelogy.
 • Na závěr vám doporučíme vhodné a prověřené "vrtaře", kteří Vám vyvrtají kvalitní studnu i ve složitých geologických podmínkách

 

" Proč zvolit naše betonové jímky, nádrže na dešťovou vodu, septiky žumpy a ČOV? "

 

 • obhlídka místa instalace jímky nebo ČOV dle domluvy s naším technikem ještě před dodáním

 • odborné poradenství a pomoc s výběrem vhodného typu jímky nebo ČOV

 • zboží od českých výrobců, s certifikáty a atesty platnými v ČR

 • garance kvality a záruky dle předpisů v ČR

 • bezproblémový záruční a pozáruční servis jímky nebo ČOV

 • zajištění potřebné legislativy (HG posouzení, projekt,stavební povolení, kolaudace)

 

 

betonové jímky a ČOV TRIALASTAV Plzeň  betonové jímky a ČOV TRIALASTAV Plzeň  betonové jímky a ČOV TRIALASTAV Plzeň Image

Image Image


Jaké jsou rozdíly mezi betonovou jímkou, septikem a žumpou?

Využití betonových jímek

žumpy na odpady, septiky, nádrže na deśťovou vodu, kontrolní, vodoměrné a revizní šachty, technické místnosti, podzemní sklepy

 

Imageekomont

Betonové jímky - nádrže na dešťovou nebo odpadní vodu

Železobetonové jímky jsou vyráběny jako prefabrikované monolitické prvky (podlaha + stěny). V kompletní sestavě se jedná o hotový výrobek, který ihned po osazení a napojení začne plnit svoji funkci a stává se plnohodnotným stavebním objektem.

Technický popis jímek Ekomont

Jedná se o tenkostěnný prostorový prvek z betonu tř. B35 (C30/37) armovaný ocelovou výztuží a Kari sítěmi. Z vnější strany je prvek natřen penetračním nátěrem, který spolu s vlastnostmi vodostavebného betonu garantuje nepropustnost dle ČSN 750905.

Kompletní nádrž je tvořena spodním dílem (jímkou), víkem, vyrovnávacím komínkem a zákrytovou destičkou. Jímka je tvořena dnem a stěnami. Víko nabízíme ve 2 variantách B125 (pojezd osobním automobilem) a D400 (pojezd nákladními vozidly). V žádném případě nedoporučujeme přímý pojezd zákrytové destičky, pokud nelze vyloučit je vhodné osadit poklop jiného výrobce. Komínek výšky 50cm není pevně spojen s víkem.

Nepropustnost je garantována po horní okraj jímky, v případě výskytu vyšší spodní vody je nutné provést dodatečnou drenáž. Jímky jsou dimenzovány na působení zemních tlaků do hloubky max. 4,5 m. Mezní hodnoty konzultujte s dodavatelem.

Nádrže jsou standardně bez nátoku a výtoku, lze na přání navrtat (42-200 mm).

 

Technický popis jímek DK Prefa

Jedná se o tenkostěnný prostorový prvek z betonu tř. (C40/50) XA2 XF4 armovaný ocelovou výztuží a Kari sítěmi. Jímka splňuje nepropustnost dle ČSN 750905. 

Kompletní nádrž je tvořena spodním dílem (jímkou), a zákrytovým panelem. Jímka je tvořena dnem a stěnami. Víko nabízíme v několika variantách A15 - 500 kg/m2 (pochozí), B125 - 3,5t / m2 (pojezd osobním automobile) a D400 - 20t/m2 (pojezd nákladními vozidly) v závislosti na výšce násypu. V případě, že je kanalizace uložena hlouběji v zemi, dorovná se rozdníl mezi zákrytovou deskou a terénem standartním kanalizačním systémem (skruž/konus, vyrovnávací prstýnek/poklop). Hladina podzemní vody u statického posouzení uvažována do úrovně víka jímky. Jímky jsou dimezovány na působení tlaků s působením násypu max 1,5m nad jímkou + užitné zatížení. Mezní hodnoty s námi vždy konzultujte. Nádrže se vyrábějí hranaté s označením DKH x y z - V ( vnitřní šířka x vnitřní délka x vnitřní výška - objem).                                                                             

Nádrže jsou standardně bez nátoku a výtoku, lze na přání navrtat (42-200 mm).

 

Co je žumpa?

 • Žumpa je jímka, která odpadní vodu nečistí, ale pouze shromažďuje. Je tedy nutné ji pravidelně vyvážet. Slouží pro zachycení a akumulaci odpadní vody z objektů, jako jsou například chalupy, chaty, různé provozovny, rodinné domky ale i obchody, dílny, restaurace, penziony a zemědělské stavby. Budují se tam, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod.
 • Žumpy jsou bezodtokové, vodotěsné nádrže, které se nesmí opatřovat odtokem nebo přelivem. Žumpa musí být pravidelně kontrolována a vyprazdňována. Obsah jímky musí být likvidován v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí (odvozem na čistírnu odpadních vod, nebo dalšími způsoby uvedenými v ČSN 756081). Místo ukládání kalů musí být voleno tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí, v souladu s platnými právními předpisy.

Co je septik?

 • Septik je usazovací nádrž na částečné čištění odpadní vody, která je rozdělena do několika komor, kterými postupně odpadní voda protéká. Mimo jiné i na počtu komor je závislá účinnost septiku. Čím více komor, tím se usazuje více nečistot a účinnost čištění je tak vyšší. I tak, ale septik v naprosté většině případů nedosahuje takové účinnosti aby mohl fungovat jako jediný mechanizmus čištění odpadních vod. Musí být doplněn o další stupeň čištění. Často se doporučuje doplnění například o zemní štěrkový či pískový filtr, který na septik navazuje a dostatečně vodu dočistí. Takováto varianta se co do účinnosti vyrovná čistírně odpadních vod. 
 • V případě použití septiku je nutné mít povolení příslušného odboru životního prostředí, který stanoví podmímky pro jeho používání. Je nutné si nechat vypracovat projekt od projektanta vodohospodářských staveb. Toto rešení likvidace odpadních vod je dlouhodobě finančně méně náročné než žumpa.

 


Betonové a plastové čistírny odpadních vod - ČOV

 

- EKOCIS

- Ekona Liberec

 

Dodáváme a instalujeme čistírny odpadních vod (ČOV) v betonovém provedení od společnosti Ekona Liberec s.r.o. nebo plastovém provedení  od výrobce EKOCIS, pro Vaši ČOV taktéž zajistíme hydrogeologické posouzení včetně projektu.

 

Vodoměrné šachy a plastová zhlaví pro vrtané studny

 

- Rentmil s.r.o.

 

 

Napište nám!

Do zprávy prosím uvádějte místo realizace a předpokládaný objem.

Kde nás najdete?

Obchod a kanceláře společnosti jsou na adrese provozovny Pod Dálnicí 1361, Starý Plzenec (areál firmy RK rent), 300m od nákupního centra Olympia Plzeň.

Spojení MHD:

autobusy: linka 32 (zastávka NC Černice), trolejbus linka 13 (zastávka NC Černice)

Image

jimkyplzen@gmail.com

tel.: 733 127 177

Naši partneři:

 

Image

Ubytování v Portugalsku

 

 

ProfiFitness EVA

 

Image

 

Image


(C) copyright 2013 - 2024  Betonové jímky, septiky a žumpy Plzeň s.r.o.  Všechna autorská práva vyhrazena. Stránky používají cookies. Prohlížením obsahu webu souhlasíte s jejich použitím.