Image

Stavební povolení

 

Vyřídíme Vám stavební povolení pro Vaši studnu, nebo ČOV

 

Proč zvolit zajištění legislativy pro vrtanou studnu od nás?                                                                   

                                                                                                                                                     jimkyplzen@gmail.com

                                                                                                                                                     tel.: 733 127 177

 

 • prvotní průzkum, návštěva s hydrogeologem v místě realizace                                                                                                           

 • navržení vhodného místa vrtu

 • vypracování hydrogeologického posudku a projektu pro stavební povolení

 • zajištění všech potřebných hlášení vrtaných prací (geolog. služba, báňský úřad, obec)

 • zajištění potřebných legislativních povolení (územní, stavební, vodoprávní)

 • stanovení vydatnosti a případného ovlivnění okolních studní

 • odběr vzorku vody a zajištění laboratorní analýzy

 • doporučení vrtné firmy

 • zajištění kolaudačního souhlasu

 

 

Proč zvolit zajištění legislativy pro ČOV od nás?

 

 

 • dle domluvy obhlídka místa instalace ČOV

 • navržení vhodné ČOV dle hydrogeologických poměrů lokality (vsak, vodoteč, rozstřik)

 • vypracování hydrogeologického posudku a projektu ČOV pro stavební povolení

 • zajištění potřebných legislativních povolení

 • dodání a montáž ČOV

 • odborné zprovoznění

 • zajištění kolaudačního souhlasu

 

 

Napište nám!

Do zprávy prosím uvádějte místo realizace a předpokládaný objem.